Carregant dades

Credits

Tecnologia usada: HTML 5, CSS 3 y javascript 1.8, convertit a aplicació mòbil per © Intel XDK

Llibreries javascript emprades: jQuery, Modernizr i Velocity.

{{txtCarregantQuan}}
{{txtCarregantCalendari}}
  • {{txtLlegendaIniciaActivitat}}
  • {{txtLlegendaAcabaActivitat}}
{{txtDilluns_abbr}} {{txtDimarts_abbr}} {{txtDimecres_abbr}} {{txtDijous_abbr}} {{txtDivendres_abbr}} {{txtDissabte_abbr}} {{txtDiumenge_abbr}}

{{txtActivitatsDestacades}}

{{txtCarregantActDest}}
{{txtCarregantDadesDia}}
{{txtCarregantDades}}
{{txtCarregantDades}}
{{txtCarregantDades}}

{{txtAgendaCultural}}

{{txtProvincies}}

{{txtCarregantDades}}
{{txtCarregantDades}}
{{txtPerData}}
{{txtCercantDades}}
{{txtCarregantDetall}}

{{txtDesdeAci}}

{{txtDesdeAciRecorda}}

{{txtDesdePoblacio}}

{{txtDesdePoblacioRecorda}}

{{txtCarregantDades}}
{{txtCarregantDades}}
{{txtCarregantDades}}

{{txtTots}}