Sistema de informaci�n de ayudas y becas

Ajudes complementàries per a projectes de I+D+i. Convocatoria 2012ACORD DE LA DIRECCIÓ GENERAL D¿UNIVERSITAT, ESTUDIS SUPERIORS I CIÈNCIA, SERVICI DE POLÍTICA CIENTÍFICA PEL QUAL ES REQUERIX L'ESMENA DE LES SOL·LICITUDS DE BEQUES PER A AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D¿I+D PER A GRUPS D¿INVESTIGACIÓ DE QUALITAT CONTRASTADA, AJUDES COMPLEMENTÀRIES, PRESENTADES A L'EMPAR DE L'ORDE 36/2011 DE 23 DE MAIG DE 2011 DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ. De conformitat amb l'annex I, base 7.2 de l'Orde 36/2011 de 23 de maig de 2011, de la Conselleria d'Educació (DOCV núm. 6532, de 31 de maig de 2011), per la que es convoquen diferents tipus de beques i ajudes per al foment de la investigació científica i el desenrotllament tecnològic a la Comunitat Valenciana, les persones les sol·licituds de les quals es relacionen en l'annex adjunt disposaran d'un termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació del present acord, per a esmenar les deficiències o acompanyar els documents necessaris, tenint present que transcorregut el termini assenyalat sense complir allò que s'ha requerit es considerarà desistida la sol·licitud de conformitat amb el que disposen els articles 71.1 i 42.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. València, a 14 de setembre de 2011 El director general d¿Universitat, Estudis Superiors i Ciència José Miguel Saval Pérez Data límit d'esmena: fins al 26 de setembre de 2011.


Data de límit per a esmenar: 26/09/2011

FORMA D'ACTUAR


- Feu clic damunt la referència que correspon al vostre expedient
- Escriviu el vostre NIF/NIE en la nova pàgina
- Apareix la llista de defectes que heu esmenar

Num. d'expediente Nom complet Centre
ACOMP/2012/057 ACEÑA BONILLA, JOSÉ LUIS FUND. C.V. CENTRO DE INVESTIGACIÓN PRINCIPE FELIPE
ACOMP/2012/055 ACIÉN ÁLVAREZ, PEDRO OTRAS
ACOMP/2012/022 ALCANTARA CARRIO, JAVIER UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MÁRTIR
ACOMP/2012/193 ALGUACIL MARI, MARIA PILAR UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ACOMP/2012/195 AMARO GONZÁLEZ, CARMEN UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ACOMP/2012/247 AMBRÓS PALAGUERRI, SILVIA INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
ACOMP/2012/094 AMIGO BORRAS, VICENTE UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
ACOMP/2012/125 ANTÓN BOTELLA, JOSEFA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
ACOMP/2012/036 ARÁN AIS , FRANCISCA INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL CALZADO - INESCOP
ACOMP/2012/116 AVILA RIVERA, CÉSAR UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
ACOMP/2012/107 AZNAR GÓMEZ, HUGO UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA - CEU
ACOMP/2012/201 BARRACHINA SANCHO, Mª DOLORES UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ACOMP/2012/202 BARRENO RODRIGUEZ, EVA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ACOMP/2012/204 BARRIO ESPARDUCER, ELADIO UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ACOMP/2012/032 BELDA LOIS, JUAN MANUEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA - IBV
ACOMP/2012/150 BERMEJO SANZ, MARIA DEL VAL UNIVERSIDAD "MIGUEL HERNANDEZ" DE ELCHE
ACOMP/2012/248 BLASCO IVARS, JOSE INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
ACOMP/2012/251 BLAZQUEZ RODRÍGUEZ, MIGUEL ANGEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
ACOMP/2012/090 BONET SOLVES, JOSE UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
ACOMP/2012/254 BUENO ALONSO, JOSEFINA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
ACOMP/2012/121 CAMISÓN ZORNOZA, CÉSAR UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
ACOMP/2012/157 CÁNOVAS CÁNOVAS, MARÍA JOSEFA UNIVERSIDAD "MIGUEL HERNANDEZ" DE ELCHE
ACOMP/2012/186 CANTARERO SÁEZ, ANDRÉS UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ACOMP/2012/096 CARBONELL GISBERT, JUAN CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
ACOMP/2012/092 CARDONA MARCET, NARCÍS UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
ACOMP/2012/187 CARRETERO ASUNCIÓN, JULIAN UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ACOMP/2012/188 CASABO ALOS, VICENTE GERMAN UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ACOMP/2012/113 CASAS PÉREZ, FERNANDO UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
ACOMP/2012/126 CATURLA TEROL, MARÍA JOSÉ UNIVERSIDAD DE ALICANTE
ACOMP/2012/069 CERVANTES RUIPEREZ, ANDRÉS FUND. INVESTIGACIÓN HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA
ACOMP/2012/189 CHAVES ÁVILA, RAFAEL UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ACOMP/2012/115 CHIVA VICENT, SERGIO UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
ACOMP/2012/058 CONESA CEGARRA, ANA FUND. C.V. CENTRO DE INVESTIGACIÓN PRINCIPE FELIPE
ACOMP/2012/120 CORREA SANZ, MERCÈ UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
ACOMP/2012/192 COSTERO NIETO, ANA MARÍA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ACOMP/2012/097 DARÓS ARNAU, JOSÉ ANTONIO CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
ACOMP/2012/152 DE PUELLES MARTÍNEZ DE LA TORRE, EDUARDO UNIVERSIDAD "MIGUEL HERNANDEZ" DE ELCHE
ACOMP/2012/153 DIAZ SANCHEZ, JOSE RAMON UNIVERSIDAD "MIGUEL HERNANDEZ" DE ELCHE
ACOMP/2012/059 DOPAZO BLÁZQUEZ, JOAQUÍN FUND. C.V. CENTRO DE INVESTIGACIÓN PRINCIPE FELIPE
ACOMP/2012/206 ESCRIVA ESTEVE, ALEJANDRO UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ACOMP/2012/026 ESPINÓS ARMERO, CARMEN CIBERER(CIBER ENFERMEDADES RARAS)
ACOMP/2012/051 ESTEVE TABOADA, JOSE JUAN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ÓPTICA - AIDO
ACOMP/2012/098 FARES RIAÑO, MARIO CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
ACOMP/2012/128 FERRANDIZ LEAL, JOSE MANUEL UNIVERSIDAD DE ALICANTE
ACOMP/2012/099 FERRANDIZ MAESTRE, CRISTINA CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
ACOMP/2012/106 FERRANDO MONLEÓN, ALEJANDRO CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
ACOMP/2012/006 FRANCES GARCIA, FELIX RAMON UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
ACOMP/2012/048 FUENSANTA SORIANO, MONICA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONTRUCCIÓN - AIDICO
ACOMP/2012/083 GARCIA ANTÓN, JOSÉ UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
ACOMP/2012/084 GARCÍA BREIJO, EDUARDO UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
ACOMP/2012/071 GARCÍA GARCÍA, ALFREDO UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
ACOMP/2012/033 GARCÍA MOLINA, CARLOS INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA - IBV
ACOMP/2012/041 GARCIA PEREZ, MIGUEL ANGEL FUND. INVESTIGACIÓN HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA
ACOMP/2012/111 GÓMEZ CADENAS, AURELIO UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
ACOMP/2012/034 GONZÁLEZ GARCÍA, JUAN CARLOS INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA - IBV
ACOMP/2012/049 GUILLEM LOPEZ, CELIA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONTRUCCIÓN - AIDICO
ACOMP/2012/100 HERNÁNDEZ FORT, CARMEN CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
ACOMP/2012/112 HERNANDEZ MUÑOZ, SALVADOR UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
ACOMP/2012/259 HERNANDEZ SANCHO, FRANCESC UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ACOMP/2012/219 IGUAL GARCÍA, JUAN CARLOS UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ACOMP/2012/220 JIMENEZ ESCAMILLA, MISERICORDIA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ACOMP/2012/063 LACASTA LLÁCER, CARLOS CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
ACOMP/2012/002 LOPEZ GRANADO, OTONIEL MARIO UNIVERSIDAD "MIGUEL HERNANDEZ" DE ELCHE
ACOMP/2012/029 LOPEZ GUERRERO, JOSE ANTONIO FUNDACIÓN INSTITUTO VALENCIANO DE ONCOLOGÍA
ACOMP/2012/077 LÓPEZ MONFORT, JOSÉ JAVIER UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
ACOMP/2012/222 LOPEZ RODAS, GERARDO UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ACOMP/2012/101 MADUEÑO ALBI, FRANCISCO CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
ACOMP/2012/044 MARINA MORENO, ALBERTO CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
ACOMP/2012/223 MARTINEZ GARCIA, DOMINGO UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ACOMP/2012/224 MARTINEZ LOZANO, JOSE ANTONIO UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ACOMP/2012/160 MARTÍNEZ MÁÑEZ, RAMÓN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
ACOMP/2012/161 MARTÍNEZ NAVARRETE, NURIA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
ACOMP/2012/225 MARTINEZ PASTOR, JUAN PASCUAL UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ACOMP/2012/256 MARTINEZ PEREZ, SALVADOR UNIVERSIDAD "MIGUEL HERNANDEZ" DE ELCHE
ACOMP/2012/149 MECA MARTINEZ, ANA UNIVERSIDAD "MIGUEL HERNANDEZ" DE ELCHE
ACOMP/2012/226 MINGARRO MUÑOZ, ISMAEL UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ACOMP/2012/028 MOLINA ROMERO, ROSA VICTORIA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
ACOMP/2012/119 MOLINER IBÁÑEZ, VICENTE UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
ACOMP/2012/102 MONFORTE GILABERT, ANTONIO CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
ACOMP/2012/181 MONSERRAT ARANDA, CARLOS UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
ACOMP/2012/056 MONTOLIU FELIX, CARMINA FUND. INVESTIGACIÓN HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA
ACOMP/2012/182 MORENO FERRERO, VICENTE UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
ACOMP/2012/143 MORENO SORIANO, IGNACIO UNIVERSIDAD "MIGUEL HERNANDEZ" DE ELCHE
ACOMP/2012/229 NÀCHER ROSELLÓ, JUAN SALVADOR UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ACOMP/2012/230 NOGUERA SALVÁ, ROSA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ACOMP/2012/023 PASTOR ABELLÁN, DANIEL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
ACOMP/2012/179 PASTOR LOPEZ, OSCAR UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
ACOMP/2012/172 PELECHANO FERRAGUD, VICENTE UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
ACOMP/2012/213 PELLICER MARTÍNEZ, ANTONIO UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ACOMP/2012/104 PEREZ AMADOR, MIGUEL ANGEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
ACOMP/2012/246 PÉREZ MARTÍNEZ, GASPAR CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
ACOMP/2012/249 PEREZ TUR, JORDI CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
ACOMP/2012/118 PIQUERAS ARENAS, JOSE ANTONIO UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
ACOMP/2012/215 PITARCH GARRIDO, MARIA DOLORES UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ACOMP/2012/135 PONS BOTELLA, JOSE ANTONIO UNIVERSIDAD DE ALICANTE
ACOMP/2012/214 PUIG ESPINOSA, LUIS UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ACOMP/2012/232 RAFECAS LÓPEZ, Mª MAGDALENA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ACOMP/2012/233 REAL CABEZOS, JOSÉ ANTONIO UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ACOMP/2012/054 RIBES GOMEZ, EMILIO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ÓPTICA - AIDO
ACOMP/2012/235 RÓDENAS RIGLA, FRANCISCO JOSÉ UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ACOMP/2012/137 RODES GARCÍA, ANTONIO JOAQUÍN UNIVERSIDAD DE ALICANTE
ACOMP/2012/177 ROMAGUERA BONILLA, SALVADOR UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
ACOMP/2012/257 RUIZ PERIS, JUAN IGNACIO UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ACOMP/2012/239 SALGADO BENITO, JESÚS UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ACOMP/2012/165 SALMERÓN SÁNCHEZ, MANUEL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
ACOMP/2012/167 SÁNCHEZ PEIRÓ, JOAN ANDREU UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
ACOMP/2012/108 SANZ CABALLERO, SUSANA UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA - CEU
ACOMP/2012/252 SANZ VALERO, PEDRO J UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
ACOMP/2012/242 SERRA GALINDO, MANUEL UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ACOMP/2012/067 SIMÓN VALLÉS, CARLOS FUND. C.V. CENTRO DE INVESTIGACIÓN PRINCIPE FELIPE
ACOMP/2012/139 SORIANO PAYA, ANTONIO UNIVERSIDAD DE ALICANTE
ACOMP/2012/070 TEROL CASTERA, MARIA JOSÉ FUND. INVESTIGACIÓN HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA
ACOMP/2012/244 URBANO SALVADOR, MARIA AMPARO UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ACOMP/2012/169 VIDAL RUIZ, ENRIQUE UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
ACOMP/2012/003 ZAPATA RODRIGUEZ, CARLOS JAVIER UNIVERSITAT DE VALÈNCIA