Sistema de informaci�n de ayudas y becas

Beques per a estades en centres d'investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana, dirigides a personal investigador doctor dels organismes d'investigació. Convocatoria 2012ACORD DE LA DIRECCIÓ GENERAL D¿UNIVERSITAT, ESTUDIS SUPERIORS I CIÈNCIA, PEL QUAL ES REQUERIX L¿ESMENA DE LES SOL·LICITUDS DE BEQUES PER A ESTADES EN CENTRES D¿INVESTIGACIÓ RADICATS FORA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, DIRIGIDES A PERSONAL INVESTIGADOR DOCTOR DELS ORGANISMES D¿INVESTIGACIÓ, PRESENTADES A L¿EMPARA DE L¿ORDE 36/2011, DE 23 DE MAIG, DE LA CONSELLERIA D¿EDUCACIÓ (2n TERMINI: DE L'1 D'OCTUBRE AL 31 D'OCTUBRE) De conformitat amb l¿annex I, base 7.2 de l¿Orde 36/2011, de 23 de maig, de la Conselleria d¿Educació (DOCV núm. 6532, de 31.05.2011), per la qual es convoquen diferents tipus de beques i d¿ajudes per al foment de la investigació científica i el desenrotllament tecnològic a la Comunitat Valenciana, les persones les sol·licituds de les quals es consignen en l¿annex adjunt disposaran d¿un termini de 10 dies hàbils a partir de l¿endemà de la publicació del present acord per a esmenar les deficiències o adjuntar els documents necessaris, tenint present que transcorregut el termini assenyalat sense complir allò que s¿ha requerit es considerarà que desistixen de la seua sol·licitud de conformitat amb el que disposen els articles 71.1 i 42.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. València, a 14 de desembre de 2011 El director general d¿Universitat, Estudis Superiors i Ciència José Miguel Saval Pérez Data límit d¿esmena: 27 de desembre de 2011


Data de límit per a esmenar: 27/12/2011

FORMA D'ACTUAR


- Feu clic damunt la referència que correspon al vostre expedient
- Escriviu el vostre NIF/NIE en la nova pàgina
- Apareix la llista de defectes que heu esmenar

Num. d'expediente Nom complet Centre
BEST/2012/324 ALCARAZ TORMO, MARIA JOSE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
BEST/2012/300 ASENSIO MARTINEZ, AMPARO UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
BEST/2012/454 BALAGUER COLL, JACINT UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
BEST/2012/013 BALBOA NAVARRO, IMILCY UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
BEST/2012/178 BALLESTA GALDEANO, MÓNICA UNIVERSIDAD "MIGUEL HERNANDEZ" DE ELCHE
BEST/2012/176 BALLESTER MIQUEL, LAURA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
BEST/2012/468 BARBERA ARESTE, OSCAR UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
BEST/2012/035 BARENBOIM SZUCHMAN, GABRIELA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
BEST/2012/194 BELENGUER ESQUEMBRI, MANUEL UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA - CEU
BEST/2012/329 BELLVER CAPELLA, VICENTE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
BEST/2012/003 BERLANGA CHARRIEL, PABLO FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE
BEST/2012/247 BERNAD MONFERRER, ESTELA UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
BEST/2012/333 BLUTRACH JELÍN, CAROLINA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
BEST/2012/244 CANALS BAEZA, ALEJANDRO OTRAS
BEST/2012/376 CANTARINO SUÑER, MARÍA ELENA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
BEST/2012/379 CARRIÓ GONZÁLEZ, ELENA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
BEST/2012/447 CASTILLO FERNÁNDEZ, ISABEL MARÍA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
BEST/2012/111 CATALA CIVERA, JOSE MANUEL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
BEST/2012/380 CEBRIÀ IRANZO, MARIA DELS ÀNGELS UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
BEST/2012/124 CERDA BOLINCHES, ARTEMIO UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
BEST/2012/432 CHAQUES ALEPUZ, VICENTE JESUS OTRAS
BEST/2012/444 CHAVES ÁVILA, RAFAEL UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
BEST/2012/440 COLAIZZI , GIULIANA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
BEST/2012/039 CORONEL RAMOS, MARCO ANTONIO UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
BEST/2012/386 CUCARELLA GALIANA, LUIS-ANDRÉS UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
BEST/2012/146 CUERDA ARNAU, MARIA LUISA UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
BEST/2012/347 DE VALCÁRCEL GONZALVO, GERMÁN JOSÉ UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
BEST/2012/041 ERRANDONEA PONCE, DANIEL JORGE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
BEST/2012/181 ESPADA SANCHEZ, JOSE PEDRO UNIVERSIDAD "MIGUEL HERNANDEZ" DE ELCHE
BEST/2012/455 ESPEJO TORT, BEGOÑA APLICACIONES TÉCNICAS DE LA ENERGIA
BEST/2012/451 ESPINOSA CALABUIG, ROSARIO UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
BEST/2012/250 ESTEVAN TORRES, ISAAC UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MÁRTIR
BEST/2012/352 FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, JESÚS UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
BEST/2012/251 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, CESÁREO UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
BEST/2012/147 FORN FRÍAS, CRISTINA UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
BEST/2012/245 GARCÍA DEL CASTILLO LÓPEZ, ÁLVARO UNIVERSIDAD "MIGUEL HERNANDEZ" DE ELCHE
BEST/2012/448 GARCIA MUÑOZ, ANGEL UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA - CEU
BEST/2012/361 GARCÍA-GELABERT PÉREZ, MARÍA PAZ UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
BEST/2012/186 GIMÉNEZ CASALDUERO, ANDRÉS UNIVERSIDAD "MIGUEL HERNANDEZ" DE ELCHE
BEST/2012/187 GOMEZ RIVERO, RICARDO UNIVERSIDAD "MIGUEL HERNANDEZ" DE ELCHE
BEST/2012/337 GUILLEN CATALAN, RAQUEL UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
BEST/2012/269 GUILLÉN PARRA, MANUEL UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
BEST/2012/338 HERNANDEZ ROJAS, PENELOPE HERNANDEZ UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
BEST/2012/339 HERNANDEZ SANCHO, FRANCESC UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
BEST/2012/223 IGUAL RAMO, MARTA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
BEST/2012/452 IÑIGUEZ HERNÁNDEZ, CARMEN CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA
BEST/2012/137 LEBOURG , MYRIAM OTRAS
BEST/2012/246 LOPEZ CAMPOS, FERNANDO FUND. INVESTIGACIÓN HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA
BEST/2012/273 LÓPEZ ORELLANA, MARÍA ÁNGELES UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
BEST/2012/462 LÓPEZ SÁNCHEZ, VICENTE OTRAS
BEST/2012/365 MADRID COSTA, DAVID UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
BEST/2012/150 MARTÍN CUBAS , JOAQUÍN UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
BEST/2012/152 MARTÍNEZ GARCÍA, ELENA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
BEST/2012/271 MEDIAVILLA BORDALEJO, MAURO UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
BEST/2012/132 MELGAREJO MORENO, JOAQUIN UNIVERSIDAD DE ALICANTE
BEST/2012/467 MESTRE I MESTRE, RUTH MARIA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
BEST/2012/259 MUT CAMACHO, MAGDALENA UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
BEST/2012/192 NAVARRETE MUÑOZ, EVA MARÍA UNIVERSIDAD "MIGUEL HERNANDEZ" DE ELCHE
BEST/2012/412 OLIVER GERMES, AMPARO UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
BEST/2012/466 PASTOR MEDALL, RAUL UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
BEST/2012/122 PASTOR MONSALVEZ, JOSE MANUEL UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
BEST/2012/453 PÉREZ MONTEJANO, RUT FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE
BEST/2012/260 PORTOLES NICOLAU, TANIA UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
BEST/2012/426 POYATOS GARCIA, ANA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
BEST/2012/278 PRAT ACIN, LUIS RICARDO FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE
BEST/2012/174 REVUELTA PÉREZ, INMACULADA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
BEST/2012/389 RODRÍGUEZ GONZALO, CARMEN UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
BEST/2012/390 RODRIGUEZ TERUEL, JUAN UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
BEST/2012/446 ROS DIEGO, VICENTE UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA - CEU
BEST/2012/265 RUIZ MARTOS, MARIA JOSE UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
BEST/2012/236 SARABIA ESCRIVA, EMILIO JOSÉ UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
BEST/2012/398 SERRA AÑÓ, MARIA PILAR UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
BEST/2012/319 SEVA ROMAN, EDUARDO UNIVERSIDAD DE ALICANTE
BEST/2012/125 SOLÍS DÍAZ, CECILIA CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
BEST/2012/275 TOMAS MARCO, INES UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
BEST/2012/279 VALDIVIESO MARTINEZ, BERNARDO FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE
BEST/2012/414 VALENCIA PERIS, ALEXANDRA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
BEST/2012/254 VEYRAT RIGAT, MONTSERRAT UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
BEST/2012/276 VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ, JAIME OTRAS
BEST/2012/457 ZAMORA MARTÍNEZ, NATALIA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA