Sistema de informaci�n de ayudas y becas

Ajudes per a la realització de projectes de I+D per a equips d'investigació emergents. Convocatoria 2018ACORD DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'UNIVERSITAT, INVESTIGACIÓ I CIÈNCIA, PEL QUE ES REQUEREIX L'ESMENA DE LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D'I+D+i DESENVOLUPATS PER GRUPS D'INVESTIGACIÓ EMERGENTS, PRESENTADES A L'EMPARA DE LA RESOLUCIÓ DE 2 DE NOVEMBRE DE 2017, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT. De conformitat amb allò que disposa l'article 16.2 de l'Ordre 86/2016 de 21 de desembre (DOGV núm. 7943 de 23 de desembre de 2016), modificada per l'Ordre 37/2017 de 26 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV núm. 8137 de 28 de setembre de 2017), per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana, les persones les sol·licituds de les quals es relacionen en l'Annex adjunt disposaran d'un termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació del present acord, per a esmenar la falta o acompanyar els documents preceptius, amb advertència que si no ho feren li'ls tindrà per desistides de la seua sol·licitud d'acord amb el que establix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) i amb els efectes previstos en l'article 21.1 de l'esmentada llei. València, 14 de febrer de 2018 La directora general d'Universitat, Investigació i Ciència. Josefina Bueno Alonso Data límit d'esmena: 28 de febrer de 2018


Data de límit per a esmenar: 28/02/2018

FORMA D'ACTUAR


- Feu clic damunt la referència que correspon al vostre expedient
- Escriviu el vostre NIF/NIE en la nova pàgina
- Apareix la llista de defectes que heu esmenar

Num. d'expediente Nom complet Centre
GV/2018/185 ANDRÉS COLLADO, MARIANO FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
GV/2018/161 ANTÓN ANTÓN, ALVARO UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA - CEU
GV/2018/009 ARAGONES POMARES, LUIS UNIVERSIDAD DE ALICANTE
GV/2018/190 ARANDA JURADO, M. MAR UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MÁRTIR
GV/2018/024 ARMIÑÁN DE BENITO, ANA FUND. C.V. CENTRO DE INVESTIGACIÓN PRINCIPE FELIPE
GV/2018/039 ARTIGAS BASCUR, PATRICIO UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
GV/2018/112 BAYDAL SALA , VICENT UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
GV/2018/049 BLASCO SERRA, ARANTXA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
GV/2018/175 BORRAS SUÑER, DOLORES FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE
GV/2018/186 CARDELLS PERIS, JESÚS UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA - CEU
GV/2018/091 COLL PERALES, BALDOMERO UNIVERSIDAD "MIGUEL HERNANDEZ" DE ELCHE
GV/2018/027 CONEJOS SANCHEZ, INMACULADA FUND. C.V. CENTRO DE INVESTIGACIÓN PRINCIPE FELIPE
GV/2018/150 DE BENITO TRIGUEROS, ANA MARÍA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MÁRTIR
GV/2018/151 DIAZ GIMENO, PATRICIA FUNDACIÓN IVI PARA EL ESTUDIO DE LA REPRODUCCIÓN
GV/2018/171 DOLZ GIMÉNEZ, SANDRA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE
GV/2018/053 DOMENECH GARCÍA, SERGI UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
GV/2018/191 ESTIVALIS TORRENT, LUIS UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MÁRTIR
GV/2018/156 FOMBUENA BORRÁS, VICENT UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
GV/2018/192 FULLANA TORREGROSA, ESTEBAN CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
GV/2018/029 GALIANA CABRERA, ANTONIO JOSÉ FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
GV/2018/124 GIMENO RIBES, MIGUEL UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
GV/2018/063 GRAU MUÑOZ, ARANZAZU UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
GV/2018/140 GRAU SEVILLA, MARIA DOLORES UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MÁRTIR
GV/2018/032 GUILABERT MORA, MERCEDES UNIVERSIDAD "MIGUEL HERNANDEZ" DE ELCHE
GV/2018/180 HERNÁNDEZ RABAZA, VICENTE UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA - CEU
GV/2018/004 IBAÑEZ COMPANY, MARIA AMPARO CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS EN RED (CIBER)
GV/2018/153 JAÉN SÁNCHEZ, MARÍA GERTRUDIS OTRAS
GV/2018/052 JIMÉNEZ OLMEDO, JOSÉ MANUEL UNIVERSIDAD DE ALICANTE
GV/2018/056 LASA LÓPEZ, AINHOA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
GV/2018/157 LLORENS MARTÍNEZ, FRANCESC UNIVERSITAT INTERNACIONAL VALENCIANA, S.L.
GV/2018/194 LOMAS CORTÉS, MANUEL UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
GV/2018/178 LÓPEZ PEDRAJAS, ROSA MARÍA UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA - CEU
GV/2018/184 MAIQUES FERNÁNDEZ, ELISA UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA - CEU
GV/2018/020 MAÑES FONT, LARA MARIA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
GV/2018/074 MARÍN SUELVES, DIANA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
GV/2018/144 MARTIN RUIZ, JULIO UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MÁRTIR
GV/2018/060 MARTÍNEZ MARTÍN, ESTER UNIVERSIDAD DE ALICANTE
GV/2018/048 MARTÍNEZ OTERO, JUAN MARÍA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
GV/2018/073 MAYORAL GARCÍA-BERLANGA, OLGA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
GV/2018/084 MENA MOLLÁ, SALVADOR UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
GV/2018/108 MESA GRESA, PATRICIA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
GV/2018/098 MESEGUER VIGUERAS, VICTOR MANUEL UNIVERSIDAD "MIGUEL HERNANDEZ" DE ELCHE
GV/2018/092 MESTRE MESTRE, EVA MARIA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
GV/2018/106 MONRÓS GASPAR, LAURA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
GV/2018/114 MONTALBA OCAÑA, CARMEN UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
GV/2018/196 MONTANER ALONSO, DANIEL FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
GV/2018/111 MORALES TATAY, JOSÉ MANUEL FUND. INVESTIGACIÓN HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA
GV/2018/002 MORANT PEREZ, MARIA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
GV/2018/195 MORENO SANCHO, Mª LUZ UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MÁRTIR
GV/2018/163 MORERA BALAGUER, JAIME VICENTE UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA - CEU
GV/2018/145 MOYA FUENTES, MARÍA DEL MAR UNIVERSIDAD DE ALICANTE
GV/2018/134 OLMEDO GARCIA, NURIA ISABEL OTRAS
GV/2018/096 ORDUÑA MALEA, ENRIQUE UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
GV/2018/042 ORRICO SÁNCHEZ, ALEJANDRO FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
GV/2018/064 PERALES ROMERO, ESTHER UNIVERSIDAD DE ALICANTE
GV/2018/102 PINO ALMERO, LAURA FUND. INVESTIGACIÓN HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA
GV/2018/183 QUEREDA TORRES, JUAN JOSÉ UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA - CEU
GV/2018/187 ROHR TRUSHCHELEVA, MARGARITA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
GV/2018/128 ROMERO MARTÍNEZ, ÁNGEL UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
GV/2018/044 ROVIRA LLOPIS, SUSANA FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
GV/2018/135 SALVADOR GARCIA, CARME FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA
GV/2018/045 SANCHEZ FERRER, FRANCISCO FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
GV/2018/146 SANCHEZ SANZ, VICTOR UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MÁRTIR
GV/2018/131 SANELEUTERIO TEMPORAL, ELIA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
GV/2018/001 SANZ GARCIA, MARIA TERESA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
GV/2018/179 SEGURA CABALLER, VANESSA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE
GV/2018/164 SEGURA ORTÍ, EVA UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA - CEU
GV/2018/141 SENABRE PERALES, PEDRO UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MÁRTIR
GV/2018/016 SOLER MILLA, JUAN LEONARDO UNIVERSIDAD DE ALICANTE
GV/2018/188 SOLER SNCHIS, MARÍA DOLORES UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA - CEU
GV/2018/006 TENZA ABRIL, ANTONIO JOSE UNIVERSIDAD DE ALICANTE
GV/2018/133 TODOLÍ SIGNES, ADRIÁN UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
GV/2018/138 TORMO PALOP, NURIA FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA
GV/2018/177 TORRES GARCÍA, CARMEN UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA - CEU
GV/2018/035 TUZÓN MARCO, PAULA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
GV/2018/077 URBANEJA CILLÁN, JORGE UNIVERSIDAD DE ALICANTE
GV/2018/139 VALLÉS PLANELLS, MARÍA CONCEPCIÓN UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
GV/2018/036 VILA CANDEL, RAFAEL FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
GV/2018/083 ZARAGOZA MARTÍ , ANA UNIVERSIDAD DE ALICANTE